top of page

Løndal Skovbrug har i mere end 20 år brugt organiske og semi-organiske gødninger i produktionen af juletræer primært pga. deres "Slow Release" af N, og tilførslen af mikronæringsstoffer. 

Fagkundskaben ved lidt om hvad mikronæringsstofferne betyder for nordmannens vækst. Men mangler de, opstår der hurtigt ubalancer. Ved kun at gødske med mineralske makronæringsstoffer såsom N, P, og K udpines jorden ved hver høst.

Fertikal er en af europas største producenter af organiske gødninger baseret på kyllingemøg med en års produktion på ca. 100.000 tons. Fertikals gødningsingeniører arbejder hver dag hårdt for at skabe de optimale fremtids sikre produkter.  Se video

 

Løndal skovbrug og Fertikal er gået sammen om at producere organiske gødningsløsninger til de europæiske juletræsproducenter. Løndal skovbrugs mangeårige erfaring med organiske gødninger og Fertikals ekspertise indenfor planternæring skaber synergier og værdi for vores kunder.

 

Vi har besluttet at satse på at:

  • Gennemtænkte opskrifter

  • Praksisnær rådgivning

bottom of page