top of page

Løndal Skovbrug er en større midtjysk producent af nordmannsgran-juletræer med ca. 60 hektar under hegn. Løndal Skovbrug har i 20 år har brugt organiske gødninger i produktionen. Vi bruger organiske gødninger pga. deres "Slow Release" af N, og tilførslen af mikronæringsstoffer. 

Fagkundskaben ved lidt om hvad mikronæringsstofferne betyder for nordmannens vækst. Men mangler de, opstår der hurtigt ubalancer. Ved kun at gødske med mineralske makronæringsstoffer såsom N, P, og K udpines jorden ved hver høst.

Fertikal er en belgisk producent af organiske gødninger med en års produktion på ca. 40.000 tons. Produkterne består hovedsageligt af kyllingemøg, men også møg og strøelse fra svin, heste og køer anvendes. Fertikals gødningsingeniører har arbejdet hårdt for at skabe de optimale produkter.  

 

Løndal skovbrug og Fertikal er gået sammen om at producere organiske gødningsløsninger til de europæiske juletræsproducenter. Løndal skovbrugs mangeårige erfaring med organiske gødninger og Fertikals ekspertise indenfor planternæring skaber synergier og værdi for vores kunder.

 

Vi har besluttet at satse på at:

  • Gennemtænkte opskrifter

  • Praksisnær rådgivning

bottom of page